Biovacc-19: A Candidate Vaccine for Covid-19 (SARS-CoV-2), accepted by QRB Discovery

Mr. Birger Sørensen presents Biovacc-19, a candidate vaccine for Covid-19

On May 29, 2020, a new research paper from Immunor AS has been accepted by QRB Discovery. The paper is: Biovacc-19: A Candidate Vaccine for Covid-19 (SARS-CoV-2) Developed from Analysis of its General  Method of Action for Infectivity

This study presents the background, rationale and Method of Action of Biovacc-19, a candidate vaccine for Covid-19, now in advanced pre-clinical development, which has already passed the first acute toxicity testing. Unlike conventionally developed vaccines, Biovacc-19’s Method of Operation is upon non human-like (NHL) epitopes in 21.6% of the composition of SARS-CoV-2’s Spike protein, which displays distinct distributed charge including the presence of a charged furin-like cleavage site. The logic of the design of the vaccine is explained, which starts with empirical analysis of the aetiology of SARS-CoV-2. Mistaken assumptions about SARS-CoV-2’s aetiology risk creating ineffective or actively harmful vaccines, including the risk of Antibody-Dependent Enhancement (ADE). Such problems in vaccine design are illustrated from past experience in the HIV domain. We propose that the dual effect general method of action of this chimeric virus’s spike, including receptor binding domain, includes membrane components other than the ACE2 receptor, which explains clinical evidence of its infectivity and pathogenicity. We show the non-receptor dependent phagocytic general method of action to be specifically related to cumulative charge from inserted sections placed on the SARS-CoV-2 Spike surface in positions to bind efficiently by salt bridge formations; and from blasting the Spike we display the non human-like epitopes from which Biovacc-19 has been down-selected.

Denne artikkelen presenterer bakgrunn, begrunnelse og virkemåte for Biovacc-19, en kandidatvaksine mot Covid-19, nå i avansert preklinisk utvikling som allerede har bestått den første akutte toksisitetstesting. I motsetning til konvensjonelt utviklede vaksiner, er Biovacc-19s rettet mot ikke-menneskelige områder(epitoper) (NHL) på viruset som kun utgjør 21,6% av SARS-CoV-2s Spike-proteinet. Dette proteinet bruker SARS-CoV-2 viruset for å binde seg til cellene og skape infeksjon. Dette proteinet oppviser en særegen ladningsdistribusjon inkludert et spesielt område (ladet furin-lignende klyvingsted) som viruset bruker for å bli sykdomsfremkallende. Logikken i utformingen av vaksinen blir forklart og starter med empirisk analyse av opprinnelsen til SARS-CoV-2. Vi viser også at dersom man ikke ser betydningen av SARS-CoV-2s oppbygning og hensyntar den, vil risikoen øke for for å skape en ineffektiv eller aktivt skadelige vaksine, inkludert risikoen for antistoff drevet sykdomsforsterkning (ADE). Slike utfordringer i vaksinedesign har man sett tidligere bl.a. innenfor HIV. På basis av analysene vi har gjort, foreslår vi at den generelle virkningsmetoden for hvordan viruset kan skape sykdom innbefatter bruk av den kjente ACE2 festemekanismen, men man kan også bruke en ny festemekanisme (ELEC4M/DC-SIGN) og at det er den nye alene eller i kombinasjon med den tidligere kjente ACE2 reseptoren som gjøre viruset spesielt, noe som det fins gode klinisk bevis på i form av å være meget smittsomt og sykdomsfremkallende. Vi viser at den ikke-reseptoravhengige generelle opptaksmekanismen er knyttet til den samlete overflateladning på SARS-CoV-2 Spike1-proteinet og at denne er plassert slik at den effektivt kan lage bindinger til co-reseptor(er). Vi viser til slutt hvilke ikke-humane deler (epitoper) som Biovacc-19 er valgt ut fra.